"शान , स्वच्छ , सुन्दर , शान्त र विकशित हाम्रो अभियान" - मधेश प्रदेश

routine of ishnath

" तपाईले कटनी गरेको बालीबाट र रोपेको बीउबाट हरेक दिन न्याय नगर्नुहोस् "
विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा ।
नगर कार्यपालिका बैठक सम्बन्धमा ।
सेवा प्रभावित हुने बारेको अत्यन्त जरुरी सूचना ।
विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा ।
नगर कार्यपालिका बैठक सम्बन्धमा ।
सेवा प्रभावित हुने बारेको अत्यन्त जरुरी सूचना ।

Explore The World

यस नगरपालिकाको नामाकारण वडा नं. ३ औरैया स्तिथ रहेको प्रशिद्ध ईशनाथ मठको नाम बाट ईशनाथ नगरपालिका नामकरण भएको देखिन्छ।

our partners

Deepak Kumar Pandit (CEO)

Deepak Kumar Pandit (CEO)

Deepak Kumar Pandit (CEO)